home

ขอเชิญชวน ประชาชน และบุคลากรกรมทางหลวงชนบท ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

วันที่ : 26 พ.ย. 2561 14:15

เชิญชวนประชาชนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

วันที่ : 20 ก.พ. 2561 15:15

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 03 ม.ค. 2561 14:45

แอพพลิเคชั่น Echo English

วันที่ : 08 พ.ย. 2560 17:00

กระทรวงคมนาคมได้ส่งคำถามที่ประชาชนสอบถามมาบ่อย(พร้อมคำตอบที่เกี่ยวข้องโดยข้องตรง)เพื่อใช้ในการตอบคำถามสำหรับประชาชนที่ยังสงสัยในเรื่องของการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 16:30

ประชาสัมพันธ์แผนที่การเดินทางไปยังพระเมรุมาศ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ กทม.

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 16:15

กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำ infographic การเดินทางของประชาชนมาร่วมงานพระราชพิธีฯ รวม set นี้ จำนวน 9 แผ่น เพื่อโปรดช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ

วันที่ : 18 ต.ค. 2560 18:00

ติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ที่ www.kingrama9.th และสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1441 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ : 18 ต.ค. 2560 17:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2558

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2558

วันที่ : 09 ก.ย. 2558 08:00

logo
การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาการด้านงานทาง แก่ อปท. ในระดับพื้นที่

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 09:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

 

home